Κλείσιμο ραντεβού

Με ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου 2019, το κλείσιμο ραντεβού είναι υποχρεωτικό για την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων στο Κέντρο Αιτήσεων για Βίζα (VAC) στην Ελλάδα.

Για να μάθετε αν πρέπει να δώσετε βιομετρικά στοιχεία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.

Σημείωση: Η VFS Global συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τον Αιτούντα με μοναδικό σκοπό τον προγραμματισμό ραντεβού. Μην συμπεριλάβετε άλλα προσωπικά δεδομένα εκτός από αυτά που απαιτούνται από το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακή συζήτηση (webchat), SMS ή άλλες μη ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο συγκατάθεσης.

Φροντίστε να προσέλθετε στο VAC 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα.

Κάντε κλίκ για τον προγραμματισμό ενός ραντεβου.

Οι Αιτούντες μπορούν να ζητήσουν επείγον ραντεβού για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων.

Λάβετε υπόψη ότι ένα ραντεβού για την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων εκτάκτου ανάγκης δεν θα επηρεάσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το IRCC για την διεκπεραίωση της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, το Κέντρο Επικοινωνίας μπορεί να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας.