به VFS Global خوش آمدید

ما همکار رسمی سفارت فرانسه هستیم

درخواست ویزا

">

درخواست ویزا

یافتن اطلاعات و شروع روند درخواست

">

یافتن اطلاعات و شروع روند درخواست

رزرو قرار ملاقات

">

رزرو قرار ملاقات

نوبت ملاقات خود با ما را تعیین کنید

">

نوبت ملاقات خود با ما را تعیین کنید

خرید خدمات

">

خرید خدمات

ما خدماتی را در راستای تسهیل امور می‌فروشیم

">

ما خدماتی را در راستای تسهیل امور می‌فروشیم

اخبار