ข้อมูลการขอวีซ่า

วีซ่านักท่องเที่ยว - คณะเดินทาง

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับคุณเพื่อดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ แบบฟอร์ม ข้อกำหนดภาพถ่าย และเวลาดำเนินการ