Mag-apply ng visa

Impormasyon tungkol sa pagsisimula ng iyong aplikasyon

 • Kailangan mo ng higit pang impormasyon?
 • Handa nang mag-apply?

Hakbang-hakbang na gabay

Hayaan ka naming maglakad sa proseso

 • Kilalanin ang uri ng visa

  Piliin ang tamang visa para sa iyong paglalakbay

  Ang unang hakbang ay ang matukoy kung anong uri ng visa ang kailangan mo, at suriin kung karapat-dapat kang mag-apply para rito.

  Kailangan mo ring malaman ang mga dokumentong kailangan mong ipasa kasama ng iyong aplikasyon, kung gaano katagal aabutin ang aplikasyon at mga fees na dapat mong bayaran.

  Dapat sumunod ang bawat aplikasyon sa mga alituntunin na naaangkop para sa iyong kategorya ng visa.

  Kung hindi naka-Ingles ang iyong mga dokumento, kailanganin mong maghanda ng mga pagsasalin bago mag-apply.

 • Mag-apply

  Simulan ang iyong aplikasyon ng visa

  Sa sandaling handa ka nang mag-apply, pumunta sa Awtoridad ng France website upang mag-apply nang online para sa iyong visa.

  Maaari mo ring i-download ang form ng aplikasyon ng visa, kumpletuhin ito, i-print ang nakumpletong form, at dalhin ito sa Visa Application Center para sa pagsusumite. 

 • Mag-book ng appointment

  Pumili ng isang Visa Application Center at gumawa ng appointment

  Sa sandaling nag-apply ka na para sa iyong visa, kailangan mong mag-book ng appointment  upang makuha ang iyong mga fingerprint at litrato sa Visa Application Center. Kilala ito bilang 'biometric na impormasyon'.

  Sa sandaling nai-book mo ang iyong appointment, makakatanggap ka ng kumpirmasyon ng appointment sa email kasama ang sulat ng appointment.

  Kung bahagi ka ng isang pamilya o grupo, kailangan mong gumawa ng mga indibidwal na appointment para sa bawat miyembro ng pamilya o grupo. 

 • Bayaran ang iyong mga fees

  Alamin ang halagang kailangan mong bayaran

  Sa sandaling nagawa mo na ang iyong aplikasyon, kailanganin mong bayaran ang iyong bayarin sa aplikasyon ng visa. Kung nag-aapply ka nang online para sa iyong visa, gagawin ang iyong pagbabayad bilang bahagi ng prosesong ito. Kung ida-download mo ang form upang i-print at dadalhin sa Visa Application Center, ang pagbabayad ay maaaring gawin sa oras ng iyong appointment.

 • Bisitahin ang Visa Application Center

  Dumalo sa iyong itinakdang appointment

  Kailangan mong isumite ang kumpletong form ng aplikasyon ng visa sa Visa Application Center nang personal

  AlaminKung ano ang mangyayari sa Visa Application Center.

 • Subaybayan ang iyong aplikasyon

  Manatiling may alam tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon

  Makakatanggap ka ng update ng email kapag ibinalik sa Visa Application Center ang iyong desisyon. Kung hindi ma-access nang madali ang email, o nais ng higit pang detalyadong tracking information, maaari ka ring makakuha ng mga update sa pamamagitan ng SMS na direktang ipinadala sa iyong telepono. Tingnan kung magagamit ang serbisyong ito sa Visa Application Center na iyong binibisita.

  Maaari mo ring subaybayan nang online ang status ng iyong aplikasyon ng visa.  Gamitin ang Reference Number na nasa invoice/resibo na inisyu ng Visa Application Center kasama ang iyong apelyido upang ma-access ang serbisyong ito.

 • Kolektahin ang iyong pasaporte

  Tanggapin ang iyong pasaporte mula sa Visa Application Center

  Matapos magawa ang isang desisyon sa aplikasyon ng visa, maaari mong kunin ang iyong mga dokumento mula sa Visa Application Center o ibalik sa iyo ang iyong mga dokumento sa pamamagitan ng koreo na may karagdagang bayad. Para sa ilang mga Visa Application Center, ang iyong mga dokumento ay ibabalik lamang sa pamamagitan ng koreo.

  Personal na pagkolekta sa iyong mga dokumento: dalhin ang resibong inisyu ng Visa Application Center at isang form ng pagkakakilanlan ng Gobyerno. Kung pahihintulutan, maaari kang magpadala ng kinatawan upang kolektahin ang iyong mga dokumento; kakailanganin nilang magpakita ng sulat ng pahintulot na nilagdaan mo, dalhin ang resibong inisyu sa iyo ng Visa Application Center at kanilang pagkakakilanlan ng Gobyerno. 

  Pakisuri sa Visa Application Center sa oras ng iyong appointment para sa mga available na opsyon upang kolektahin ang iyong mga dokumento.

Handa nang mag-apply?

Simulan ang proseso ng iyong visa at pagkatapos ay bumalik sa VFS Global kasama ang iyong numero ng sanggunian upang samantalahin ang mga serbisyo na inaalok.

Simulan ang iyong aplikasyon

Umpisahan ang pagproseso sa iyong visa at pagkatapos ay bumalik sa VFS Global kasama ang iyong reference number upang samantalahin ang mga inaalok na Serbisyong Premium.

Nag-apply na para sa visa?

Narito kung ano pa ang maaari mong gawin

Mag-book ng appointment
Mag-schedule ng iyong appointment sa aminn
Subaybayan ang Aplikasyon
Manatiling may alam tungkol sa katayuan ng iyong aplikasyon
Karagdagang Serbisyo
Nagbebenta kami ng mga serbisyo upang gawing mas madali ang mga bagay