Maligayang Pagdating sa VFS Global

Kami ang opisyal na kasosyo ng  Immigration New Zealand   English

Mag-apply para sa visa

Maghanap ng impormasyon at simulan ang iyong aplikasyon

Maghanap ng center

Impormasyon tungkol sa iyong lokal na center

Mga Balita