Mag-apply ng visa

Impormasyon tungkol sa pagsisimula ng iyong aplikasyon

 • Kailangan mo ng higit pang impormasyon?

Gabay sa bawat hakbang

Hayaan mong ipakilala ka namin sa proseso 

 • Pananaliksik

  Piliin ang tamang visa para sa iyong paglalakbay

  Ang unang hakbang ay ang matukoy kung anong uri ng visa ang kailangan mo, at suriin kung karapat-dapat kang mag-apply para rito.

  Kailangan mo ring malaman ang mga dokumentong kailangan mong ipasa kasama ng iyong aplikasyon, kung gaano katagal aabutin ang aplikasyon at mga fees na dapat mong bayaran.

  Dapat sumunod ang bawat aplikasyon sa mga alituntunin na naaangkop para sa iyong kategorya ng visa.

  Kung hindi naka-Ingles ang iyong mga dokumento, kailanganin mong maghanda ng mga pagsasalin bago mag-apply.

 • Mag-apply

  Simulan ang iyong aplikasyon ng visa

  Sa sandaling handa ka nang mag-apply, pumunta sa Immigration New Zealand   website upang mag-apply nang online para sa iyong visa.

  Maaari mo ring i-download ang form ng aplikasyon ng visa, kumpletuhin ito, i-print ang nakumpletong form, at dalhin ito sa Visa Application Center para sa pagsusumite. 

  Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon ng visa sa Visa Application Center (sa personal o sa pamamagitan ng isang kinatawan) o sa pamamagitan ng koreo/mail (maliban sa Iran).

  Maaari mo ring isumite ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo sa New Zealand Visa Application Center sa Manila at Cebu. Nag-aalok ang ilang mga kumpanya ng koreo sa pagkuha ng dokumento mula sa iyong ninanais na lokasyon, sa gayon ay binabawasan ang abala ng pagbisita sa isang Visa Application Center.

  Maaari mong ipadala ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo sa address sa ibaba:

  Tirahan sa Manila

  VFS Global Services Philippines Private Inc.

  New Zealand Visa Application Center

  Mezzanine Floor Unit M01, Ecoplaza Building,

  2305 Chino Roces Avenue Extension Makati City, Metro Manila 1231

  Address sa Cebu

  VFS Global Services Philippines Private Inc.

  New Zealand Visa Application Center

  9th Floor, Keppel Center, Unit 905, Samar Loop

  cor. Cardinal Rosales Avenue,

  Cebu Business Park, Cebu City 6000

  Ang New Zealand Post (NZ Post) ay gumawa ng ilang mga pagbabago sa kanilang internasyonal na serbisyo ng koreo. Kung nagpapadala ka ng mga dokumento mula sa New Zealand sa New Zealand Visa Application Center sa Pilipinas dapat mong isama ang mga detalye sa ibaba (ng tagatanggap):

  Pangalan ng Tao: Romano Montiel

  Numero ng telepono: +63 2 8790 4907

  Ang pangalan at numero ng contact na ito ay ibinigay upang matiyak na natutupad mo ang mga iniaatas ng New Zealand Post kapag nagpapadala ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo.

 • Bayaran ang iyong mga fees

  Alamin ang halagang kailangan mong bayaran

  Sa sandaling nagawa mo na ang iyong aplikasyon, kailanganin mong bayaran ang iyong bayarin sa aplikasyon ng visa. Kung nag-aapply ka nang online para sa iyong visa, gagawin ang iyong pagbabayad bilang bahagi ng prosesong ito. Kung ida-download mo ang form upang i-print at dadalhin sa Visa Application Center, ang pagbabayad ay maaaring gawin sa oras ng iyong appointment.

   

  Maaari mong bayaran ang bayarin sa pamamagitan ng cash o bank transfer. Ang orihinal na resibo ay dapat dalahin sa inyong pag apply ng visa.

   

  Narito ang mga detalye ng account:

   

  - Pangalan ng Bangko: Banco De Oro

   

  - Numero ng account: 005400331468

   

  - Pangalan ng account: VFS Services Philippines Private, Inc

   

  - Pangalan ng sangay: Karrivin Plaza Branch, Makati City

   

  Paalala: Oras na ito ay mabayaran, ang mga bayarin ay hindi na maaaring maibalik. pa

   

  Kung ikaw ay nag-apply ng Visa online at pinapupunta sa Visa Application Centre upang ipasa ang iyong passport, ikaw ay dapat bayaran na VFS Passport Handling Fee.

   

  Para sa mga detalye ng Visa Fees, i-click ito

   

  Para sa mga detalye ng VFS Fees, i-click ito at pumili ng Uri ng Visa na iyong aaplayan.

   

   

 • Bisitahin ang Visa Application Center

  Dumalo sa iyong itinakdang appointment

  Kailangan mong isumite ang kumpletong form ng aplikasyon ng visa sa Visa Application Center nang personal

  Alamin kung ano ang mangyayari sa Visa Application Center.

  Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon ng visa nang personal o sa pamamagitan ng isang kinatawan sa Visa Application Center. Maaari mong bisitahin ang center sa Manila anumang oras sa pagitan ng 07:00 - 14:00 at center sa Cebu anumang oras sa pagitan ng 07:00 - 13:00 mula Lunes hanggang Biyernes, maliban sa mga pampublikong okasyon.

 • Subaybayan ang iyong aplikasyon

  Manatiling may alam tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon

  Makakatanggap ka ng update ng email kapag ibinalik sa Visa Application Center ang iyong desisyon. Kung hindi ma-access nang madali ang email, o nais ng higit pang detalyadong tracking information, maaari ka ring makakuha ng mga update sa pamamagitan ng SMS na direktang ipinadala sa iyong telepono. Tingnan kung magagamit ang serbisyong ito sa Visa Application Center na iyong binibisita.

  Maaari mo ring subaybayan ang iyong visa application status online  Gamitin ang Reference Number na nasa invoice/resibo na inisyu ng Visa Application Center kasama ang iyong apelyido upang ma-access ang serbisyong ito.

 • Kolektahin ang iyong pasaporte

  Tanggapin ang iyong pasaporte mula sa Visa Application Center

  Matapos magawa ang isang desisyon sa aplikasyon ng visa, maaari mong kunin ang iyong mga dokumento mula sa Visa Application Center o ibalik sa iyo ang iyong mga dokumento sa pamamagitan ng koreo na may karagdagang bayad. Para sa ilang mga Visa Application Center, ang iyong mga dokumento ay ibabalik lamang sa pamamagitan ng koreo.

  Personal na pagkolekta sa iyong mga dokumento: dalhin ang resibong inisyu ng Visa Application Center at isang form ng pagkakakilanlan ng Gobyerno. Kung pahihintulutan, maaari kang magpadala ng kinatawan upang kolektahin ang iyong mga dokumento; kakailanganin nilang magpakita ng sulat ng pahintulot na nilagdaan mo, dalhin ang resibong inisyu sa iyo ng Visa Application Center at kanilang pagkakakilanlan ng Gobyerno. 

  Pakisuri sa Visa Application Center sa oras ng iyong appointment para sa mga available na opsyon upang kolektahin ang iyong mga dokumento.

  Kailangan mong magbigay ng resibo sa pagbabayad upang kolektahin ang iyong pasaporte. Kung wala kang orihinal na resibo sa pagbabayad, kakailanganin mong magbigay ng sulat ng pahayag kasama ang iyong katibayan ng ID (kopya).

Handa nang mag-apply?

Umpisahan ang pagproseso sa iyong visa at pagkatapos ay bumalik sa VFS Global kasama ang iyong reference number upang samantalahin ang mga inaalok na Serbisyong Premium.

Nag-apply na para sa visa?

Narito kung ano pa ang maaari mong gawin

Subaybayan ang iyong aplikasyon
Manatiling may alam tungkol sa katayuan ng iyong aplikasyon
Maghanap ng center
Impormasyon tungkol sa iyong lokal na center