Makipag-ugnayan sa amin

Helpline

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa anumang impormasyon tungkol sa proseso ng visa:

Makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono: Call Center: 632 8528 2504 Mga Oras: 7:00-16:00

Makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email: info.nzph@vfshelpline.com

Karanasan ng Kostumer

Feedback at mga Mungkahi

Ang VFS Global ay nakatuon sa paghahatid ng world-class na serbisyo at tinatanggap ang inyong mahalagang puna. Makatitiyak ka na ang lahat ng natanggap na feedback ay tumatanggap ng aming ganap at kumpletong pansin. Upang matulungan kaming maglingkod sa inyo ng mas mahusay, mangyaring isama ang mga sumusunod na impormasyon kasama ang iyong feedback.

  • Ang iyong pangalan at mga detalye ng contact
  • Isang malinaw na paglalarawan ng isyu (mga petsa, lokasyon, mga pangalan ng mga tauhan na nakitungo, at anumang iba pang nauugnay na background)
  • Ang uri ng visa na iyong inaplayan at iyong reference number

Sinusubukan naming tumugon sa loob ng 2 araw.