ยินดีต้อนรับสู่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

เราเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์

ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ค้นหาข้อมูลและเริ่มการยื่นคำร้อง

จองการนัดหมาย

ทำการจองการนัดหมายกับเรา

ค้นหาศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้คุณ

ขอใช้บริการ

เรามีบริการพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ
  • 14 กรกฎาคม 2563
    ศูนย์รับคำร้องวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทยเปิดให้บริการอีกครั้ง