เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) เป็นบริษัทพาณิชย์ที่ทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้บริการสนับสนุนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ทำอะไร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) บริหารจัดการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งท่านต้องยื่นแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบ และข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) ที่ครบถ้วน

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ยังมีบริการหลากหลายที่ทำให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าง่ายและรวดเร็วมากที่สุด บริการเหล่านี้รวมถึง

  • บริการ SMS
  • บริการส่งพัสดุ
  • ห้องรับรองพิเศษ
  • บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

สามารถดูรายการบริการทั้งหมดได้ที่หน้าขอใช้บริการ

ใครเป็นผู้พิจารณาว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่?

คำร้องขอวีซ่าของคุณจะดำเนินการและพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีบทบาทหรืออำนาจใด ๆ ต่อผลการยื่นคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ให้บริการเพื่อรับรองว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการกรอกและยื่นอย่างถูกต้องเท่านั้น