ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มยื่นคำร้องของคุณ

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
 • พร้อมยื่นคำร้องแล้วหรือไม่?

คำแนะนำการปฏิบัติตามขั้นตอน

ให้เราแนะนำคุณทีละขั้นตอน 

 • ค้นหา

  เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางของคุณ

  ขั้นตอนแรกคือเลือก ประเภทวีซ่า ที่ท่านต้องการ และตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวหรือไม่

  ท่านต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

  การยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภท

  หากเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ท่านต้องเตรียมเอกสารฉบับแปลให้พร้อมก่อนยื่นคำร้อง

  หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) สำหรับหมวดหมู่ใดต่อไปนี้ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์

  • นักท่องเที่ยว

  • ธุรกิจ

  • ผู้เยี่ยมเยือน

  • การศึกษา (ไม่เกิน 90 วัน)

  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอสำหรับพำนักระยะยาวและวีซ่าเชงเกน หากท่านต้องการไปที่ศูนย์กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสำหรับหมวดหมู่วีซ่าอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ยื่นคำร้อง

  เริ่มต้นกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ

   

  เมื่อท่านพร้อมยื่นคำร้องขอแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าจากที่นี่ หรือจากเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ 

  เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ปริ้นแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์ แล้วนำมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

   

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ VFS

  กรณีมอบอำนาจเพื่อยื่นคำร้องแทนโปรดตรอจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • หากผู้ยื่นคำร้องได้รับวีซ่าเชงเกนภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา

  • หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 12 ปี

 • จองการนัดหมาย

  เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและกำหนดวันเวลานัดหมาย

   

  ท่านจะต้อง จองการนัดหมาย ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์ม และตรวจสอบช่วงเวลาการนัดหมายที่มีอยู่

   

  หากท่านต้องการจองการนัดหมายสำหรับกลุ่ม (ผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 10 คน) กรุณาเขียนถึงเราที่ info.swth@vfshelpline.com พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุด้านล่าง

   

  • รายชื่อผู้ยื่นคำร้อง

   

  • วันนัดหมายที่ต้องการ

   

  • รายละเอียดการติดต่อตัวแทนการเดินทาง

   

  • กำหนดการเดินทางสำหรับการเดินทางในเขตเชงเกน

   

  หรือท่านสามารถติดต่อเราที่ +66 (02) 118 7015 เพื่อจองการนัดหมายสำหรับกลุ่มตามเวลาที่ตกลงกันไว้

   

  ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกรอกแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า หลังจากที่ท่านจองการนัดหมายแล้ว หากท่านไม่พบวันนัดหมายที่สะดวก ท่านสามารถขอใช้บริการห้องรับรองพิเศษหรือไม่ต้องนัดล่วงหน้า ท่านไม่ต้องจองการนัดหมายเพื่อใช้บริการเหล่านี้ (โดยขึ้นอยู่กับสถานะที่ว่างอยู่เท่านั้น)

   

  หากท่านไม่ได้มาตามวันเวลานัดหมาย ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเลื่อนการนัดหมายหรือยกเลิก และท่านต้องนัดหมายใหม่หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง ท่านสามารถเลื่อนการนัดหมายเป็นวันที่ถัดไปเท่านั้น โดยทำได้ไม่เกินสองครั้ง เช่นเดียวกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ท่านมาที่ศูนย์ยื่นคำขอรับวีซ่า

   

  ท่านสามารถยื่นคำร้องขอโดยชำระค่าธรรมเนียมการนัดหมายแบบที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์รับคำร้องขอ

   

  คลิกที่นี่ หากท่านต้องการไปที่ศูนย์กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ

   

 • ชำระค่าธรรมเนียม

  ดูว่าคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินเท่าไร

   

  หากท่านต้องการยื่นแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต แต่หากท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอของท่านที่ศูนย์กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

   

  ต่อไปนี้เป็นวิธีชำระเงินสำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ เบื้องต้น

   

  • วีซ่าเชงเกน (ผู้ใหญ่)

   

  - ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

   

  - ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

   

  • วีซ่าเชงเกน (เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี)

   

  - ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

   

  - ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

   

  ท่านไม่ต้องชำระเงินหากยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนสำหรับเด็กที่อายุ ต่ำกว่า 6 ปี

   

  ผู้ยื่นคำร้องต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

   

  • สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสวิตเซอร์แลนด์

   

  • ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและราชการ

   

  • ศิษย์เก่าของโรงเรียน นักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ (ที่มาด้วย) ซึ่งร่วมเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะได้รับการประเมินตามกรณี

   

  • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะได้รับการประเมินตามกรณี

   

  • ตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมการสัมมนา การประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือการศึกษาโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะได้รับการประเมินตามกรณี

   

  ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน โปรดจำไว้ว่าอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  นอกจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านต้องชำระค่าบริการเมื่อยื่นคำร้องขอที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กับ VFS ท่านสามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องชำระเฉพาะค่าบริการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนได้

 • การไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  ไปตามเวลาการนัดหมายของคุณ

  คุณต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วนแล้วที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวคุณเอง

  มี อะไรเกิดขึ้นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  อ่านประกาศข้อบังคับด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วนก่อนไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า นอกจากนี้ ดูที่หน้า ติดต่อเรา เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ท่านสะดวก โปรดจำไว้ว่าผู้ยื่นคำร้องเท่านั้นที่สามารถเข้าศูนย์ได้

  แต่จะมีข้อยกเว้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้ยื่นคำร้องที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือความทุพพลภาพ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ยอมรับการยื่นคำร้องของท่าน หากชื่อของท่านไม่ตรงกับชื่อที่ใช้จองการนัดหมาย

 • ติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

  รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการยื่นคำร้องของท่าน

  ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งความคืบหน้า เมื่อผลการพิจารณาของท่านส่งกลับมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หรือท่านต้องการข้อมูลการติดตามที่มีรายละเอียดมากขึ้น ท่านอาจขอรับข้อมูลล่าสุดผ่านทาง SMS ได้โดยตรงในโทรศัพท์ของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของท่านมีบริการนี้หรือไม่

  ท่านสามารถ ติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ ได้เช่นกัน ใช้หมายเลขอ้างอิงที่มีอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกโดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับนามสกุลของท่านเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าว

 • รับหนังสือเดินทางคืน

  รับหนังสือเดินทางของคุณจากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  หลังการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของคุณ คุณสามารถรับเอกสารคืนได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือคุณสามารถให้เราจัดส่งเอกสารไปให้คุณ ได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าบางแห่งจะจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น

  การมารับเอกสารคืนด้วยตนเอง: ให้นำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและเอกสารแสดงตนที่ออกโดยภาครัฐมาด้วย  หากได้รับอนุญาต คุณอาจสามารถส่งตัวแทนเพื่อมารับเอกสารของคุณ ซึ่งจะต้องแสดงจดหมายการมอบอำนาจที่คุณลงนาม รวมทั้งนำใบเสร็จรับเงินที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออกให้กับคุณและเอกสารแสดงคนที่ภาครัฐออกให้ติดตัวมาด้วย

  กรุณาตรวจสอบเวลานัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับวันที่สามารถมารับเอกสาร

  ท่านสามารถไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อรับหนังสือเดินทางได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ท่านจะต้องรับหนังสือเดินทางของท่านจากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วันนับจากวันที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ได้รับหนังสือเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูต หลังจาก 30 วัน หนังสือเดินทางจะส่งคืนไปยังศูนย์กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ และสามารถมารับหนังสือเดินทางได้ภายในหนึ่งเดือน สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ใช้บริการจัดส่งของเรา หนังสือเดินทางจะจัดส่งตามที่อยู่ที่เลือกไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ได้รับหนังสือเดินทาง

 • บริการเพิ่มเติม

  เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการระดับสูงที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  บริการ ค่าธรรมเนียม (บาท) ลักษณะการบริการ
  บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่

  เมื่อท่านจองใช้บริการนี้ ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ที่ทำงาน หรือโรงเรียน

  เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส โกลบอล (VFS Global) จะไปรับคำร้องขอวีซ่าของท่าน และเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (ถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ) ด้วยระบบไบโอเมตริกซ์ที่ปลอดภัย ภายในวันเดียวกัน

  เหมาะสำหรับการยื่นวีซ่าเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ ( เช่น บริษัท กลุ่มนักเรียน กลุ่มนักท่องเที่ยว และกรุ๊ปทัวร์) เหมาะสำหรับผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ที่สนใจจะยื่นคำร้องขอวีซ่าภายในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกัน บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ฟรี และ บริการ SMS –แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  บางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ายังมีบริการอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้:

   

  อัตราส่วนลดพิเศษสำหรับหมู่คณะจะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ยื่นคำร้อง

  บริการนี้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับท่าน ดังนั้นค่าบริการจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านเลือกและจำนวนของผู้ยื่นคำร้อง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ท่านจะได้รับการยืนยันการนัดหมายและรายละเอียดในการชำระค่าบริการ

  เมื่อตกลงวันเรียบร้อยแล้ววีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) จะไปยังสถานที่นัดหมาย ในวันและเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า และใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่info.swth@vfshelpline.comหรือโทร +66 (02) 118 7015

  ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,200

  เพลิดเพลินไปกับการคัดกรองความปลอดภัยแบบพิเศษโดยไม่ต้องเข้าคิว บริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและมอบการบริการที่คงความเป็นส่วนตัวในระหว่างการยื่นใบสมัครวีซ่าและกระบวนการไบโอเมตริกซ์ อีกทั้งยังมีบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง จัดส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง SMS และอีเมลแจ้งเตือนสถานะไว้คอยบริการท่าน

  ยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ 2,200

  หากท่านไม่ว่างและไม่สามารถหาเวลายื่นขอวีซ่าได้ในช่วงเวลาทำการปกตินี่เป็นข่าวดีสำหรับท่าน!

  ท่านสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าผ่านวีเอฟเอสได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 16:30 ถึง 17:00 ท่านสามารถนัดหมายทางออนไลน์หรือส่งอีเมลมาที่ info.stwh@vfshelpline.comเพื่อนัดหมายเวลายื่นเอกสารสมัครวีซ่าของท่าน โดยที่ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับวีไอพี

  ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ 1,500

  ท่านที่ใช้บริการนี้สามารถยื่นใบสมัครวีซ่าได้โดยไม่ต้องนัดหมาย ไม่ว่าท่านจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน พลาดนัดหมายล่วงหน้า หรือไม่สามารถจองนัดหมายในวันและเวลาที่ต้องการบริการนี้ช่วยให้ท่านสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าได้ในวันที่ท่านเลือก.

  จัดเตรียมเอกสาร 1,000 เป็นบริการเสริมสำหรับให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครในการจัดเตรียมเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่

   

  สวิสคูปอง 1,500

  สวิสคูปองพาส รวมสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ได้นำมาจัดจำหน่ายแล้ว ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษ 100 รายการ 2 for 1 offer และร่วมรับส่วนลดพิเศษ 50% ในรายการที่เข้าร่วม อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ตั๋วโดยสารสาธารณะ ท่านสามารถประหยัดได้ถึง (CHF 4500)

  บริการแจ้งเตือนสถานะคำร้องทางโทรศัพท์ 95

  บริการโทรกลับของเราเป็นการแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติผ่านทาง SMS และการแจ้งเตือนโดยการโทรไปยังมือถือของท่านด้วยเสียงตอบรับอัตโนมัติเพื่อให้ท่านไม่พลาดในการทราบสถานะคำร้องของท่าน

  เอสเอ็มเอส 70

  ใช้งานง่ายกับบริการเอสเอ็มเอส เมื่อท่านซื้อบริการนี้ระบบจะทำการส่งข้อความอัติโนมัติไปยังมือถือของท่าน ท่านจะยังได้รับอีเมลเพื่อแจ้งสถานะใบสมัครวีซ่าของท่านจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

  จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 220

  เพื่อความสะดวกของท่าน บริการนี้จะช่วยส่งหนังสือเดินทางกลับไปยังสำนักงานหรือที่บ้านของท่านประกันการส่งกลับทางไปรษณีย์ 130 (+ ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์)

  ประกันการส่งกลับทางไปรษณีย์ 130 (+ ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์)

  พรีเมี่ยมคูเรีย (courier) เป็นบริการเสริมสำหรับท่านที่ใช้บริการส่งกลับทางไปรษณีย์ กรณีใบสมัครหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่งผู้สมัครไม่ต้องส่งใบเสร็จเพื่อยืนยันการเรียกร้องความเสียหายของพวกเขา หลังจากที่ได้รับการยืนยันความเสียหาย / การสูญหายที่ได้รับจากผู้ให้บริการจัดส่งแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถขอรับเงินคืนจำนวน 12,500 บาทที่ได้รับการประกัน พรีเมี่ยมคูเรีย เป็นบริการที่ให้ความคุ้มครองถึง 400 USD

  แพ็คเกจเอสเอ็มเอสและพัสดุอีเอ็มเอส 250

  หากผู้สมัครต้องการเลือกใช้บริการแพ็คเกจเอสเอ็มเอสและพัสดุอีเอ็มเอส จะจ่ายได้ในราคา 250 บาท จากราคาเต็ม 290 บาท

  รูปถ่าย (4 ใบ) 250

  ถ่ายรูปกับวีเอฟเอส เพื่อที่ท่านจะได้รับรูปถ่ายที่ตรงตามมาตรฐานของทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

  กรอกแบบฟอร์ม 250

  บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจว่าใบสมัครจะถูกกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ พนักงานของวีเอฟเอส โกลบอล จะอ่านคำถามในแบบฟอร์มขอวีซ่าและจะบันทึกคำตอบลงในแบบฟอร์มให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ท่านจะต้องตอบคำถามทั้งหมดในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ทั้งนี้เพราะพนักงานจะไม่สามารถตอบคำถามในนามของท่านหรือกรอกคำตอบตามการคาดเดาได้

  จุดบริการอินเทอร์เน็ต ราคา 65 บาท สำหรับการใช้งาน 30 นาที

  ผู้สมัครสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและเอกสารได้ที่จุดบริการอินเทอร์เน็ตของ VFS Global's เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

  ปริ๊นท์เอกสาร 25 (ต่อ1 แผ่น) การพิมพ์เอกสารที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์
  แปลเอกสาร 500 (ต่อ 1 แผ่น) ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะแปลเอกสารภาษาไทยของท่านเป็นภาษาอังกฤษกับพนักงานวีเอฟเอสเพื่อให้มั่นใจว่าการแปลจะเป็นไปตามมาตรฐานของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ
  ถ่ายเอกสาร (ต่อหน้า) 5 สำหรับท่านที่ต้องการถ่ายเอกสารที่วีเอฟเอส

พร้อมยื่นคำร้องแล้วหรือไม่?

เริ่มกระบวนการวีซ่าและย้อนกลับมาที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) พร้อมหมายเลขอ้างอิงของท่าน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริการพิเศษที่เสนอ

เริ่มยื่นคำร้อง

เริ่มกระบวนการวีซ่าและย้อนกลับมาที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) พร้อมหมายเลขอ้างอิงของท่าน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริการพิเศษที่เสนอ

คุณได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้วใช่หรือไม่

นี่คือสิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้

จองการนัดหมาย

ทำการจองการนัดหมายกับเรา

ติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

รอรับการอัพเดตสถานะใบคำร้องของคุณ

ค้นหาศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้คุณ

ขอใช้บริการ

เรามีบริการพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ