นโยบายด้านคุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์หรือชิ้นของข้อมูลซึ่งอาจถูกจัดเก็บบนระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล จะใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์มีลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น และเพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีค่าแก่คุณยิ่งขึ้น วีเอฟเอสโกลบอลไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้เป็นรายบุคคลจากข้อมูลดังกล่าว เพราะโดยตัวมันเองแล้ว คุกกี้ไม่สามารถระบุผู้ใช้เป็นรายบุคคล ระบุได้แค่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่คุณใช้ผ่านแท็กการระบุแบบสุ่ม 

วีเอฟเอสโกลบอลใช้งานคุกกี้อย่างไร?

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล คุณต้องยอมรับคุกกี้ วีเอฟเอสโกลบอลใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลมีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถใช้งานผ่านทางคุกกี้เท่านั้น

• คุกกี้คอยช่วยเหลือผู้ใช้เว็บไซต์และดำรงสถานะของการลงชื่อเข้าใช้งาน

• คุกกี้ส่วนใหญ่คือ “คุกกี้ชั่วคราว” หมายความว่ามันจะถูกลบจากฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ ตอนสิ้นสุดวาระ เมื่อผู้ยื่นคำร้อง/ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ แต่ “คุกกี้ถาวร” จะยังคงอยู่ตลอดการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหลายครั้ง

ผู้ใช้อาจพบกับคุกกี้จากเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล หรือบริษัทในเครือ, หุ้นส่วนร่วมทุน, ตัวแทน, บริษัทสาขาและผู้รับบริการเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล บนหน้าเพจของเว็บไซต์วีเอฟเอสโกลบอล ซึ่งวีเอฟเอสโกลบอลไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ผู้ใช้ควรตรวจยืนยันประเภทของคุกกี้ ที่บริษัทในเครือ, หุ้นส่วนร่วมทุน, ตัวแทน, บริษัทสาขาและผู้รับบริการอาจใส่ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ และใช้วิจารณญาณของตนต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลแล้ว ผู้ใช้ยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้โดยวีเอฟเอสโกลบอล ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมที่จะใช้คุกกี้ ก็ไม่ควรใช้เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล เพราะการปิดใช้งานคุกกี้อาจกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์วีเอฟเอสโกลบอลของผู้ใช้ได้

จะจัดการกับหรือการตัดคุกกี้ออกจากวีเอฟเอสโกลบอลอย่างไร?

คุณในฐานะผู้ใช้สามารถเลือกบล็อกหรือลบคุกกี้ แต่พึงตระหนักว่าถ้าปิดการใช้งานคุกกี้ มันอาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล

คุณสามารถดูรายการคุกกี้ของวีเอฟเอส เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ และเพื่อดูข้อมูลว่าจะจัดการการตั้งค่ามันอย่างไร