Top Button

วีซ่าเรียนระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน)

คำอธิบาย

วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้สมัครจะต้องทำการจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและทำการสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บริษัทวีเอฟเอสในวันและเวลานัดหมายที่ท่านเลือก กรุณาคลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงิน
ยูโร
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท วิธีการชำระเงิน
วีซ่าเชงเก้น
(น้อยกว่า 90 วัน)
80 3,000 ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 วีซ่าเชงเก้น
(เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 -11 ปี)
40 1,500 ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
วีซ่าเชงเก้น
(เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี)
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม -
 • ผู้สมัครต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:
 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสวิสต์
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน,  นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ตารางด้านล่างเป็นค่าบริการเมื่อท่านมาสมัครวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์:

ค่าบริการของวีเอฟเอส ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินยูโร ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท วิธีการชำระเงิน
21.26 790 ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เงินบาท) จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า จะชำระเงินในส่วนของค่าบริการเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

pdf icon เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับวีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 90 วัน)

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตังเอง

โปรดตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารและบริการทางเลือกที่ต้องใช้ในการดำเนินการนี้โดยตรงที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า

pdf icon เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับวีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 90 วัน) บริการจัดเตรียมเอกสาร

คุณสมบัติรูปถ่าย

รูปถ่ายที่ยื่นพร้อมเอกสารสมัครวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

photospecification
 • ต้องเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน (เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ต้องเป็นภาพสีที่พิมพ์ลงบนกระดาษถ่ายภาพปกติ (กระดาษคุณภาพสูง และมีความคมชัด)
 • รูปถ่ายต้องมีขนาด 3.5 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร
 • รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ 70-80%
 • รูปถ่ายหน้าตรงเต็มใบหน้า โดยวัดจากปลายคางถึงโคนผมต้องมีขนาด  30 – 36 มิลลิเมตร
 • พื้นหลังรูปถ่ายสีขาว
 • รูปถ่ายไม่สวมแว่นกันแดด
 • ไม่สวมหมวกหรือสิ่งที่ปกคลุมศีรษะอื่นๆ เว้นเสียแต่ว่าผู้สมัครวีซ่าสวมสิ่งของเหล่านั้นเนื่องจากเป็นข้อกำหนดทางศาสนา
 • รูปถ่ายที่สวนแว่นสายตาต้องไม่มีเงา หรือแสงสะท้อนบนเลนส์กระจก
 • กรอบแว่นตาจะต้องไม่บดบังสายตา

รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปที่ปิดปาก (ไม่เห็นฟัน)

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น  

ผู้สมัครวีซ่าจะต้องเตรียมแผนประกันการเดินทางที่ออกจากบริษัทประกันจากบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในประเทศยุโรป  

โปรดทราบ: มีเพียงบริษัทประกันบางบริษัทเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

แผนประกันที่ท่านเลือกจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการส่งกลับเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์

ประกันการเดินทางจะต้องใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

โปรดระวัง กรมธรรม์ประกันภัยจะถือว่าถูกต้อง (สมบูรณ์) เฉพาะในกรณีที่มีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันเท่านั้น

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อบริษัทประกันที่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทย

ระยะเวลาของการพิจารณาคำร้อง

ท่านสามารถยื่นเอกสารสมัครวีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น) ล่วงหน้าได้ภานใน 90 วันก่อนการเดินทาง

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 15 ตามปฏิทิน ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

ขอแนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีสิทธิ/อิทธิพลใดๆ ต่อระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า หรือเร่งกระบวนการในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ: ท่านอาจต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าที่สถานกงสุลของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ก่อนที่ทางสถานทูตจะพิจารณาใบสมัครวีซ่าของท่าน

สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า

ผู้สมัครต้องอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด รายละเอียดที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องที่สุด และจะช่วยลดโอกาสที่จะทำให้เอกสารสมัครวีซ่าของท่านไม่สมบูรณ์หรือเกิดความล่าช้า